МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА

Predlog kalendara takmičenja iz matematike za učenike osnovnih škola:

Školsko takmičenje – 19. januar 2017. godine.
Opštinsko takmičenje – 25. februar 2017.
Okružno takmičenje – 25. mart 2017.
Državno takmičenje – 29. april 2017.
Srpska matematička olimpijada 20. maj 2017.
Juniorska balkanska matematička olimpijada – jun 2017.

Međunarodno matematičko takmičenje „Kengur bez granica“ se održava 16. marta 2017. godine sa početkom u 10 časova i to je jedinstveno vreme održavanja u celoj Evropi.

 

III разред

Математички листови- упутства, решења и резултати

http://www.dms.rs/DMS/html/publikacije/matematickiList.html

http://www.dms.rs/DMS/data/publikacije/ml/Resenja-ml2%202016.pdf

Припрема за Општинско такмичење-задаци из Математичког листа

 1. Дигитални сат показује време 20:16. Које ће време сат показивати за 9 сати и 56 минута?
 2. Свако слово замени цифром( различита слова различитим, а иста истим цифрама), тако да важи једнакост: ML+ML=DMS
 3. А).У записима AB·C=DE, FG·H=UJ, тако да оба примера множења буду тачна.

Б). У записима A+B=CD, E+F=G, H+I=J замени слова цифрама, тако да сва три примера сабирања буду тачна.

 1. У запису 7 7  7  7  7  7  7=700, између неких седмица на левој страни постави знаке + и – тако да се добије тачна једнакост.
 2. Збир три броја је 900. Ако се први број умањи за 250, други за 115, а трећи увећа за 65, добијају се једнаки бројеви. О којим бројевима је реч?
 3. Воз је за 8 часова прешао 424 км. Затим је брзину повећао за 4 км на час, па је том брзином путовао још 5 сати. Колико је укупно км прешао воз ?
 4. Ако се у Земљи бројева РАТКО пише 12345, МАРКО 62145, ТОМА  3562, како се пише МАРТА?
 5. Одреди три природна броја таква да је збир првог и другог 253, другог и трећег 328, а трећег и првог 219.
 6. Николина је за биоскопску улазницу потрошила четвртину понете суме новца, а за сок и кокице трећину остатка. У новчанику јој је остало 350 дин.Колико је новца Николина имала на почетку?
 7. Сетре Ена и Мила сада имају 15 и 17 година. За 8 година њихова мајка ће имати онолико година колико ће Ема и Мила имати укупно. Колико година има њихова мајка сада?
 8. Утакмица је почела у 15часова и 30 минута. Када је она завршена ако је са продужецима трајала 96 минута, а пауза између два полувремена је трајала 17 минута?
 9. Напиши све бројеве седме стотине којима је цифра десетица за један мања од цифре јединица, па их поређај од најмањег до највећег.
 10. Запиши све троцифрене бројеве који се пишу цифрама (8,0 и 3), (цифре се могу понављати) и који су мањи од 830.
 11. Одреди четири природна броја таква да је збир првог,другог и трећег 245, другог, трећег и четвртог 220, првог, другог и четвртог 207, а трећег, четвртог и првог 228.
 12. Три слона за 5 дана поједу 900кг траве. Колико ће кг траве појести 7 слонова за два дана?
 13. Одреди два броја чији је количник 5, а разлика 192.
 14. Јоца и Боца имају заједно 750 динара. Одреди колико који дечак има новца ако знаш да је половина Јоцине суме једнака трећини Боцине суме.
 15. Ана и Лара имају заједно 450 динара. Ако Ана потроши једну половину, а Лара две трћине свог новца,остаће им једнаке суме новца.Колико новца је имала Ана, а колико Лара?
 16. Фармер у дворишту чува краве и кокошке. Колико има којих животиња ако кокошака има два пута више него крава, а укупан број ногу свих животиња је 80?
 17. Уместо звездица напиши цифре тако да следећи рачун буде тачан:

7*+**6+*59=2014

Припремни задаци за Општинско такмичење

 1. Премести само једно палидрвце тако да добијеш тачну једнакост
 2. VI-X=IV                         b).    L+X=XL                    c).   II+IV+VI=XIV
 3. a).Напиши све бројеве треће стотине код којих је цифра десетица два пута већа од цифре јединица

b). Израчунај разлику највећег и најмањег од тих бројева.

 1. Напиши све троцифрене бројеве који се пишу цифрама 4,1 и 0 (цифре се могу понављати), и који су мањи од највећег броја четврте стотине.
 2. Уместо слова A,B,C i D стави одговарајуће цифре( уместо истих слова исте цифре, а уместо различитих слова различите цифре), тако да све дате једнакости буду тачне.     a).A+A=B,                       b).B+B=CD,                     c). A+B+D=CB                       d).AB+BA=CC             e).A+B+C=AB
 3. Mиња је кренула у школу у 8 часова и 15 минута. До школе јој је требало 55 минута. Ако настава почиње у 9 часова, да ли је стигла на време? Ако није стигла на време, колико је минута закаснила?
 4. Ивана има 9 година и 8 месеци, а њен брат је 35 месеци старији од ње. Колико година има њен брат?
 5. Три другарице Милена, Јована и Ивана су заједно имале 980 динара. Прво су ишле у биоскоп и свака је платила своју карту. Затим су отишле у продавницу и потрошиле: Милена 168, Јована 109 и Ивана 123 динара. Колика је цена биоскопске карте?
 1. Број 509 има збир цифара 14 јер је 5+0+9=14. Нађи највећи троцифрени број чији је збир цифара12 и најмањи троцифрени број чији је збир цифара 21, а затим и разлику тако добијених бројева. (930-399=531)
 2. а).Дешифруј одузимање:                      б).Дешифруј сабирање:

*12                                                           3*7

34*                                                           *5*

________                                               _______

5*4                                                            846

 1. Користећи цифре 5 и 2 можеш да напишеш 8 троцифрених бројева( цифре се могу понављати).

а).Одреди два таква броја чији је збир 777

б).Одреди два таква броја чија је разлика 33

Нађи сва могућа решења.

 1. Напиши помоћу 4 двојке израз чија је вредност 12. Можеш користити све рачунске операције и заграде.
 1. Нађи сва решења:

** + ** = 194

 1. Свих 16 Маркових оцена су петице или четворке. Збир свих оцена је 74. Колико је петица?
 2. Милан и Драган имају заједно 156 кликера. Ако Милан поклонни Драгану 28 кликера, онда ће они имати једнак број кликера. Колико кликера има Милан, а колико Драган?

 

 1. Паја, Нина и мама имају заједно 70 година. Нина и мама имају заједно 55 година, а Паја и мама 60 год.Колико година има свако од њих? Ко је старији, брат или сестра?
 1. Брату је 10 година, а сестри 4. После колико година ће брат бити два пута старији од сестре?
 1. Одреди све троцифрене бројеве код којих је производ цифара једнак 6.
 1. Цена свеске је 28 динара. Две књиге вреде колико 10 свезака. Колико ћеш платити за 5 свезака и 5 књига?

19.Цена уља је 95 динара, брашно је 5 пута јефтиније од уља. Колико ћеш платити 5 литара уља и 10 кг брашна?

 1. Војин је добио два пута више новца од маме него од тате. Када је на добијену суму додао својих 10 динара, имао је укупно 100 динара. Колико је динара добио од маме, а колико од тате?

Одабрани и конкурсни задаци

Задаци са школског такмичења

skolsko-mat-23-1-2016

2015.г0д.

Школско 2015. 3.раз.

2014.год.

Školsko-2014.-1.februar

Školsko-2013.

Školsko-2012.god.

2011.год.

Školsko takmičenje-2011.

Školsko takmičenje-2010.god

2009.god.

Задаци са општинског такмичења

3raz

3razres

2015.год.

slika-opst-takmicenja-3-2015

slika-opst-takm-3-resenja-2015

2014.год.

Opštinsko-2014.-3.raz.

Opštinsko-2014._resenja_3.raz.

2013.год.

Opštinsko takmičenje-3.raz.-2013.g.

2012.год.

3i4_zad2012

3i4_resenja_2012

2011.год.

2011-opstinsko-III

2010.год.

Opstinsko-3.raz.2010

Opstinsko_2010-rešenja

203razpit20093raz2009

Дешифровање рачунских операција

Множење једноцифреним бројем до 1000

Нормалне и паралелне праве

Поређење бројева до 1000

Пребројавање скупова бројева

Проблемски задаци

Римске цифре

Сабир. и одуз. бр. до 1000 и одговарајуће једначине

Угао

Dešifrovanje

Mladi matematičari, 3 razred-zbirka sa rešenjima

IV разред

Занимљиви задаци и питања

Јединице за површину

Јединице за запремину

Задаци за вежбање

Нумерација бројева

Задаци за развијање логичког мишљењa

Декадне јединице

ЗАДАЦИ ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ

ЗАДАЦИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

Логички задаци

Логичко-комбинаторни задаци

Решавање задатака методом дужи

Задаци за вежбање

Гаусова метода

Забавна математика

Припремамо се за школско такмичење из математике!

d188d0bad0bed0bbd181d0bad0be-2002-11

d188d0bad0bed0bbd181d0bad0be-19981

d188d0bad0bed0bbd181d0bad0be-20011

d188d0bad0bed0bbd181d0bad0be-20021

d188d0bad0bed0bbd181d0bad0be-20061

Школско-2004.

Школско-2005.

Школско-2009.

  Школско такмичење-2012.

Школско такмичење 2014. IV раз.

Школско 2015. 4.раз

Школско такмичење-2008.

 Мозгалице

Задаци за такмичење

Математичка новогодишња јелка

Нумерација бројева

Магични квадрат

КОЦКА

КВАДАР

Површина коцке-задаци

Површина коцке и квадра

Једначине и неједначине

Задаци за такмичење

Пребројавање елемената бројевног скупа

Одабрани и конкурсни задаци за такмичење

Задаци из Математичког листа

Задаци из Математичког листа-одабрани и конкурсни

mat_ivr_20131

ДЕШИФРОВАЊЕ РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА

ЗАВИСНОСТ ВРЕДНОСТИ ИЗРАЗА ОД ЧЛАНОВА ИЗРАЗА

КВАДРАТ И ПРАВОУГАОНИК

КВАДРАТ

ПРАВОУГАОНИК

КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ

ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ

ЛОГИЧКИ И КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ

МАГИЧНЕ ШЕМЕ

МАГИЧНИ КВАДРАТИ

ТАНГРАМ

МАТЕМАТИКА ПАЛИДРВАЦА

МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ

МАТЕМАТИЧКЕ УКРШТЕНИЦЕ

НИЗОВИ БРОЈЕВА

НУМЕРАЦИЈА

ПРЕБРОЈАВАЊЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА

ПРОБЛЕМИ МАНЕВРИСАЊА

ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА

ПРОБЛЕМИ ПРЕВОЖЕЊА

ПРОБЛЕМИ ПРЕСИПАЊА

РАЗМЕШТАЊЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА МЕТОДОМ ДУЖИ

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА МЕТОДОМ ЈЕДНАЧИНА

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА МЕТОДОМ ПРАВОУГАОНИКА

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА МЕТОДОМ ИЗРАЧУНАВАЊА

Математичка рекреација

Задаци за такмичење

Задаци са Општинских такмичења

Opštinsko 2006.

Opštinsko 2007.

Opštinsko 2008.

Opštinsko 2009.

Opštinsko 2010.

Opštinsko 2011.

opštinsko 2012.

Opštinsko 2013.god.

Opštinsko takmičenje-4.raz.-2013.g.

Припремамо се за Окружно такмичење

Области за такмичење су следеће:

1.Дељење природних бројева

2.Проблемски задаци са једначинама и дијаграмима

3.Дешифровање рачунских операција

4. Квадрат и правоугаоник-површина

5. Квадар и коцка-површина

6.Задаци нумерације

Ево задатака за вежбање који су се појављивали на ранијим такмичењима!

IV-2000-okruzno

IV-2001-okruzno

IV-2002-okruzno

IV-2003-okruzno

IV-2004-okruzno

Okružno-2007.

okruzno-2008

okružno-2010.

Okružno-2010.

IV-2011-okruzno

IV-2012.-okružno

Okružno-2012.

IV-2013.-okružno

Okružno takmičenje-2013. god. IV razred

Окружно-2014.год.

ЗАДАЦИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

Збирка задатака за додатну наставу-Војислав Андрић

Дешифровање рачунских операција

Нумерација

Нумерација бројева

Једначине и неједначине

Решавање задатака методом једначина

Површина коцке и квадра

Површина правоугаоника и квадрата

 

5 коментара

5 thoughts on “МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s